linux-kernel-bug

Phân tích lỗi trong XDP socket Linux kernel

Ở bài viết này, mình xin chia sẻ về 2 lỗi trong XDP socket ở Linux kernel mà mình tìm được. Cả 2 bug này mình đều tìm được thông qua việc đọc source code và lý do mình chọn XDP socket để xem là vì thấy code ở phần này có coverage không cao trong dashboard của syzbot [1]