[SVATTT final 2019] db writeup

Mình không hoàn thành bài này trong thời gian thi và cũng không nhớ bài này có cho libc hay không nên ở writeup này mình sử dụng libc2.27, hệ điều hành Ubuntu 18.04 Checksec: Arch: amd64-64-little RELRO: Full RELRO Stack: No canary found NX: NX enabled PIE:…

InCTF 2019 - bartender writeup

Challenge: Link Bài này cho ta 1 file PE và 1 file xml. Mở file xml lên coi mình thấy có nhắc đến SEHOP <SEHOP Enable="false" TelemetryOnly="false" /> Qua tìm hiểu trên mạng mình biết được đây là 1 mitigation để tránh SEH (Structured Exception Handler) overwrite…

35C3 Junior CTF - stringmaster1, stringmaster2 & sum writeups

Sơ lược về std::string Những phiên bản libstdc++ gần đây thì có sử dụng kỹ thuật small string optimization. Đối với chuỗi có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 15 (không tính null byte), chuỗi được lưu tại buffer ngay trong cấu trúc. Với những chuỗi có độ dài…